GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50687
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassbakken
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Massetak i grov elvevifte med rasmateriale på toppen. Sporadisk drift. Mektighet 2-3 m.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse