GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50689
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Elvakroken
(Sist oppdatert 29.jun.1992)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lite massetak på stor elveslette med mektighet 1.5-2 m. Mulig driftsretning mot sør, hvor det ligger betydelige masser med elvemateriale. Førekomsten vart ikkje befart i 2008.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse