GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50693
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nystølen
(Sist oppdatert 01.jul.1992)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To store flaumskredvifter. Inneheld sand, grus og stein. Fyllmasseressurs, men kan innehalde massar til meir høgverdig bruk.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse