STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50695
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vanndalsvatnet
(Sist oppdatert 03.jul.1992)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp lagt inn i terrenget innenfor Vanndalsvatnet.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse