GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50737
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fureneset
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning på den vestre delen av Fureneset. Materialsamansetninga er svært variert. Under 1-2 m morene er det lagdelt og godt sortert materiale 1 m sand, grus og stein/0,5 m stein/0,5 m grus-stein, over 0,5 m sand. I eit anna profil finn ein meir homogen sand med tydeleg krysskjikting. Fjellet står nær overflata, så førekomsten har liten omfang.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse