GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50739
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furset
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er vanskeleg å avgrense. Materialet er lagdelt grovsand.
1993: Forekomsten er meget liten og oppdyrket.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse