GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50741
Askvoll (4645) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vågane
(Sist oppdatert 02.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Nord for vegen er det mindre mengder med sand og grus. I dei øvste metrane er det godt sortert sand, grus og stein med opp til 50 % stein. Steinen er godt avrunda. Under er det lagdelt og sortert sand og grus med noko stein. Avsetninga er opp til 4-5 m mektig på det mektigaste. I store delar av avsetninga er det berre 1-2 m masse over fjell. Fleire mindre uttak i avsetninga. Materialet blir brukt i vegar og til fyllingar. Langs stranda elles er det fleire mindre avsetningar av strandmateriale.

Bilder
1. Tilsådd forekomst


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse