GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50745
Askvoll (4645) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvammen
(Sist oppdatert 02.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Større brerandavsetning som er avsett ut Førdefjorden. Den er ikkje bygd opp til marin grense da den er dekka av marine avsetningar. Dette visast og ved at det er skrålaga i avsetninga som er godt utvikla, men lite spor etter noko topplag. Materialet er godt sortert og dei grovaste massane ser ut til å vere avsett i aust. Meir rein sand i vest der bøndene kjem ned på støypesand. På grunn av dei marine avsetningane oppå sand/grusavsetninga er det vanskeleg å avgrense førekomsten utan seismikk eller boringar. Det er og vanskeleg å få inntrykk av kvar fjellet ligg.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse