GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50749
Askvoll (4645) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjerde
(Sist oppdatert 02.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta ved utlaupet av Gjerde- og Stangselva. Det er sterkt erodert, så det er berre små restar att. Sortert sand- og grusmateriale dominerar, men det inneheld og ein del stein og finstoff. På vestsida er dette materialet dekt av ein del marine avsetningar (1-2 m). Området er utbygd eller dyrka. På sørsida av Gjerdeelva blir det teke litt masse til lokale vegar. Avsetninga kan ikkje reknast som nokon reserve for sand og grus.
Hyppige fjellblotninger innen forekomsten.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse