GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50763
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jarstad
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I 1981: Breelvavsett terrasse vest av Dalselva, same avsetning som Dingemoen, men erodert av Dalselva. Terrassane går opp til kote 50. Det er opna to massetak i førekomsten. Ved Jarstad er massane sand, finsand og silt. Massetaket sørafor er bygd opp av sortert sand og grus. Sporadisk drift. Nord for Jarstad blir innhaldet av finsand og silt større, ingen drivverdig førekomst. Søraust for Refsnes er det lite drivverdige massar. Fleire stader tynt på fjell. Areal og volum er bare utrekna på den mest drivverdige delen av førekomsten, utanom areal for total reserve.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse