GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50765
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Loneland
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Deltaavsetning med godt sortert og lagdelt sand-/grusmateriale med dominans av sand. Noko stein. Mot nordaust ser det ut til at massane inneheld meir finsand og silt. Fallprøver viser at materialet er mekanisk sterkt. Rett sør for avsetninga på begge sider av elva er det mindre avsetninger med tilsvarande materiale.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse