GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50767
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Myklebust
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Et større område er på kartet avgrenset med stiplet omriss. Istedenfor dette er det et ujevnt morenelandskap hvor enkelte hauger kan ha noe sorterte materialer. Kornfraksjonen er oppgitt i 1981 fra massetak.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse