GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50771
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugland
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre breelvavsetning bygd opp av lagdelt og sortert sand og grus med ein del stein i det øvste laget. Aust for vegen er det truleg 2-3 m av dette materialet. Vest for vegen er det truleg marint finstoff under eit heller tynt lag av sand og grus. Liten ressurs til lokalt bruk.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse