GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50773
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flekke
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Høgste terrasseflate er 40 m o.h. Fjell i dagen rundt terrassane, som ikkje er særleg mektige. Massetaket ved riksvegen er nedlagt. Materialet er godt sortert og lagdelt.
1993: I forekomsten sees også enkelte snitt med morenemateriale. Forekomsten er lite aktuell for uttak av masser.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse