GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50775
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tysse
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasseflater dekt av bygningar og jordbruk. Bratte kantar ned mot sjøen. Ingen gode snitt. Fjell i dagen rundt terrassane. I følge Veglaboratoriet har materialet svært dårleg kvalitet. Stein/grusmaterialet er skifrig.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse