GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50781
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hovlandsdal
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv/elvevifte som inneheld sortert sand-, grus- og steinmateriale. Materialet som ligg i terrassen på vifta nord for riksvegen er best sortert. Sand og grus dominerer her. Sør for vegen er det dårlegare sortert sand, grus og stein. Uttak til lokalt bruk.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse