GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50783
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tulandsbotnen
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre randmorene som inneheld sandig morenemateriale. Materialet blir brukt til vegar og liknande.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse