PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50789
Fjaler (4646) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grytøra steinbrudd
(Sist oppdatert 02.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Øyegneis
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt fra 1. knusetrinn i et mindre pukkverk der det tas ut masser som benyttes til opprustning av det lokale veinettet. Bruddet kan utvides. Noe innsyn fra nærliggende bebyggelse. Liten overdekning i området. Prøvetatt bergart er en porfyrisk granittisk gneis.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse