GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50791
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lona, nord
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale, dekka av myr. Godt sortert og lagdelt materiale. Sand og grus dominerer. Uttak av massar kjem i konflikt med resipient i dei austlege delane av avsetninga. 2007: Uttak vil også kome i konflikt med fiske i Gaularelva.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse