GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50793
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Løfall
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mellom Sande og Åberg er det i dalbotnen akkumulert store mengder godt sortert og lagdelt materiale. Dette ligg i terrassar, hauger og rygger. Desse massane vart truleg avsett i ein isdemt sjø som danna seg mellom isen i Gaulardalføret og passpunktet ved Åberg. Materialet er dominert av sand. Innimellom er det ein del grus og stein slik at lokalt kan det vere drivverdige massar. For tida blir det dreve jordbruk på dei fleste avsetningane.
1993: Innen denne forekomsten er store deler av massene så finkornige og ensgraderte at de ikke kommer inn under registreringskriteriene for Grusregisteret. Mektighetsanslaget er derfor betydelig mindre enn de totale mektighetene på de sorterte avsetningene.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse