GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50799
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Krossteinflata
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mektig moreneavsetning der materialet er noko utvaska. Fyllmasseressurs.

Bilder
1. Forekomsten settf ra vest


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse