GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50801
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Følling
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I vestenden av ein mektig morenerygg er det eit mindre massetak der snittet viser 1-2 m noko sortert sand-, grus- og steinmateriale over meir moreneprega materiale. Kan eigne seg til fyllmassar i visse høve. På gardane på Følling er det elles mindre parti med noko sortert materiale. 2007: Området ahr ein del amssar som kanskje kan vere aktuelle til lokalt bruk.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse