GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50803
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Råheim
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vest for Vallestadfossen er det på begge sider av elva terrasseformer i lausmassane. Desse er danna av elva som har gravd i morenemateriale. I desse terrassane er det eit varierande tjukt lag av sortert sand, grus og stein over morenemateriale. Ein del av materialet kan nyttast til fyllmasse. Noko av dette materiale er dekka av skred. Eit mindre delta uti Lauevatnet inneheld sand, grus og stein.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse