GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50805
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellebust
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre terrassar og haugar av lagdelt og godt sortert sand, grus og stein. Sand og grus dominerer. Laga har fall i ulike retningar. Steinen er avrunda. Tidlegare er det teke ut ein del sorterte massar frå avsetninga. Dette sorterte materialet ligg over morenemateriale. 2007: Det er fortsatt teoretisk mogleg å ta ut massar dersom jordbrukslandet fjernes, men det vil lede til store arealkonfliktar.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse