GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50813
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tormodset
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetning ved Tormodset er ei vifte. Snitt syner at dei øverste 4-5 meter inneheld stein og blokk med lite finstoff. Under det grove laget er det om lag 3 m med dårleg sortert sand, grus og stein. Under er det 3-4 m med sortert og lagdelt sand, grus og stein. Vest for Tormodset mot Sandane er det lateralterrasse med noko sortert sand/grusmateriale. Eigner seg truleg best som fyllmassar.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse