GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50815
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årteig
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Store mengder av noko sorterte lausmassar ved utlaupet av Årteigelvane. Materialet ligg i ei vifteform som går over i ein terrasseform på begge sider av vifta. Den austlege terrassen er mest markert. Her vart det tidlegare teke ut ein del massar. Materialet er godt sortert og lagdelt sand grus og stein. Materialet i terrassen mot vest ser ut til å vere mindre godt sortert. Materialet eignar seg truleg best til vegmateriale og fyllmasse.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse