GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50829
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandbakkeneset
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning som er terrassert i to nivå: 14,5 m o.h. Og ca. 25 m o.h. Den lågaste terrassen er ein erosjonsterrasse. Det er få gode snitt i terrassen som truleg inneheld mest sand og finare kornfraksjonar.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse