GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50837
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furnes
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Isrand-delta bygd opp til marin grense. Dette deltaet er delt i to av Gaula. Den mektigaste avsetninga er på Furnes der seismiske målingar viser tjukkleikar på borti 70 m med lausmateriale. Deltaet er godt utvikla med tydeleg topp og skrålag. Godt sortert materiale med noko avrunda materiale. I nordkanten er det fleire lågareliggande terrassar. Sør på deltaet er det ein ryggform som inneheld meir moreneprega materiale. 2007: Førekosmtene r oppdyrka.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse