GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50841
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Alværen
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved utlaupet av Alværelva er det bygd ut eit delta med høgste terrasseflate ca. 55 m o.h. Deltaet har tydelege topp- og skrålag. Topplaget er 1 m med sand, grus og stein. Skrålag under varierer i samansetning frå reine sandlag til grove grus- og steinlag. På nordsida av Alværelva er det ein mindre rest av deltaet. Der er det berre få meter med sorterte massar over morene. Dette området er ikkje eigna for uttak.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse