GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50843
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storemyra
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasseflate oppbygd til godt 50 m o.h. Terrasseflata er dekt av 1-3 m mektig myr. Under er det ca. 1 m grus, sand og stein der steinen er godt runda. Topplaget ligg over lagdelt sand. I sanden er det og lag med stort innhald av silt. Avsetninga er mindre eigna for uttak, men i visse parti kan det vere brukbar masse. Vegvesenet sine analyser viser at steinen har middels god kvalitet når det gjeld slitestyrke. I 2007 er førekomsten oppdyrka.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse