GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50847
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rødalsgrova
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Godt sortert og lagdelt materiale. I sør ligg materiale i haugar og rygger. Her er det sand og grus som dominerer avsetninga. I nord er det ravinert terrasseflate. Materialet er her dominert av sand og til dels fin sand. Dei beste massane for uttak er i sørlege delen av avsetninga. Det har tidlegare vore dreve massetak i avsetninga. For tida blir det berre teke massar til lokal bruk.
1993:Et ca 10m høyt snitt i en ryggform viser øverst ca 5m med grus og sand med noe stein. Under dette er det ca 5m ensgradert finsand (bresjøsediment). 2007: Berre aktuell for lokalt bruk.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse