PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50851
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sande pukk
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt fra stuff i et mindre pukkverk beliggende langs hovedvegen ca. 1 km vest for Sande. Bruddet ligger godt skjermet for innsyn og kan utvides mot sør. Moderat overdekning i området. Prøvetatt bergart er en lys granittisk gneis. 2007: bergarten er massiv mot øst, men mer oppsprukket mot vest. Det er mobilt knuse- og sikteverk på stedet.

Bilder
1. Panorama over bruddet
2. Bruddveggen og knuste masser


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse