GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50853
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fonn-Stardalen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dalbotnen er fylt opp av sand, grus og stein til flater i tilnærma same nivå. Desse flatene er oppdyrka. Når bøndene skal ha sand/grus, tek dei massane i elvekanten. Til større hus får dei massar frå Breim. Det er vanskeleg å vurdere noko tjukkleik på massane. Slik fjellet ligg lenger nede i dalen, kan det indikere at det ikkje er så store djupner. Djupna til grunnvasspegelen er 1-2 m.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse