GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50855
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Våtedalen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Fleire skredvifter og flaumskredvifter i dalsidene i heile dalen si lengde. Overflata er delvis dekka av stor stein og blokk. Det er åpna massetak i eit par av viftene. Dei inneheld relativt dårleg sortert masse. Fyllmasseressurs. Langs med elva ligg det ein del sandbankar. Dei inneheld godt sortert sand og grus. Nokre er delvis oppblanda med skredavsetninger.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse