GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50857
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Førde
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Større randavsetning oppbygd av sortert og lagdelt sand, grus og noko stein. Steinen er avrunda. Sandinnhaldet ser ut til å auke mot sør. To mindre massetak. Avsetninga er for det meste oppdyrka. 1992: Ett massetak nord i forekomsten. Et tidligere massetak er planert og igjengrodd.

Bilder
1. Forekomsten sett fra øst
2. Fra toppen av forekosmten, sett mot vest


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse