GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50861
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fremstestølen
(Sist oppdatert 15.jun.1992)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I fylgje Klakegg ein randavsetning med blanding av morene og breelvmateriale. Snittet viser svakt lagdelt sand, grus og steinmatreriale med lite finstoff, men ein del blokk. Steinen er kanta. Truleg korttransportert. I dalen elles er det liknande materiale, men dette har meir morenepreg. Det er teke ut materiale til vegfylling. 40-50% sand, 40-50% grus, 10-20% stein.
Området blei ikkje undersøkt i oppdateringa i 2007.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse