GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50863
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ålhus
(Sist oppdatert 05.jun.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveslette med to tydelege terrassar (Klakegg). Ved Lærdalshaugen er det eit høgare nivå. Her er det eit nedlagt massetak. Materialet er noko sortert. Fyllmasse-ressurs. Fleire små massetak på elvesletta, ingen stor ressurs, kun til lokalt bruk. Ved Ålhus (Y-9650 X-393650) er materialet noko sortert. Det varierer frå grov grus og stein til finsand i visse parti. Ovanfor Ålhus (Y-9600 X-393700) ligg ein langstrakt ryggform. Den inneheld morene- materiale.

Bilder
1. Fra sørsiden av Jølstravatnet


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse