GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50865
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedrestølen
(Sist oppdatert 05.jun.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Sandig grusig morene med lite finstoff. Morenen inneheld ein bergart som vitrar lett. Det er difor mykje vitra grus i morenen. Massane eignar seg til fyllmasse i vegar. Det ligg eit tjukt lag med morene nedover heile dalen, ca. 7-8 m tjukt. Det er teke ein prøve herifrå. Kornfordeling 40-50% grus, 40-50% sand og 10-20% stein. Det er teke ut ein del masse som truleg er brukt i anleggsvegen. Vikitg til lokalt bruk.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse