GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50867
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Pikhaugen
(Sist oppdatert 05.jun.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Brerandavsetning med sortert materiale. Utydeleg lagdeling. Materialet er noko avrunda. Nedlagt massetak slik at det var svært dårleg snitt i av- setninga. Det er opna eit nytt massetak rett vest for det nedlagde. Her er materialet godt sortert og lagdelt, men inneheld fleire lag med finsand og silt. Sporadisk drift. Store delar av avsetninga er dekka av bygningar og jordbruk. Nedanfor riksvegen er det eit nedlagt massetak, planert ut til jordbruksland.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse