GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50869
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fossekråa
(Sist oppdatert 15.jun.1992)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre breelv- og elveavsetning dekka av 1-2 m myr. Materialet er korttransportert. Under elvematerialet har massane morenepreg. Massetak på gnr 47 bnr. 3 er nedlagt, og arealet er planert og oppdyrka.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse