GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50873
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesbakkane
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning som truleg er avsett i nær kontakt med isen då overflata særleg i aust er svært uregelmessig, med ryggar, haugar og groper. Materialet i aust er sortert, men ligg i uryddige lag. Ved Kvammen er overflata meir regelmessig. Her er materialet truleg meir finkorna. Dette er ikkje grundig undersøkt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse