GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50875
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sanddal
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale avsett i vifteform. Finsand og sand avsett i horisontale lag ved massetak 1 og ved dei vifteforma terrassane nede ved Jølstervatnet tyder på at materialet er avsett i stilleståande vatn, truleg lateralsjøar (sjå Klakegg s. 55). Finsand og sand finst fleire stader i avsetninga, som og inneheld sortert sand og grus. Det er vanskeleg å seie noko om gjennomsnittleg mektigheit, og dermed rekne ut volumet. I massetaka er det opp til 7-10 m høge snitt. Elva renn på fjell. I 2007 er massetake nedlagde, planert og dyrka opp.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse