GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50877
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørndalsneset
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vifteforma breelvavsetning. Overflata er dekt av stein og blokk med plantefelt med gran, beitemark og noko oppdyrka mark. 10-15 m mektig. Vidare sørover er det og ein del grusig/sandig materiale som truleg ligg over meir moreneprega materiale.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse