GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50879
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dvergsdalen
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I dalbotnen ligg mindre haugar og rygger av breelv-/bresjømateriale. Det er stor skilnad i material-samansetninga, frå parti med finsand til lagvise parti med sand, grus, stein og blokk. På tvers av dalen ligg ein 8-10 m høg rygg bygd opp av breelvmateriale, men på nordsida er den dekka av 1-2 m lag med meir moreneprega materiale, truleg ein randavsetning. Større massetak i ryggen. Masse som har verdi for uttak ligg i denne ryggen.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse