GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50883
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvammen
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Erosjonsrest av israndavsetning. Haug- og ryggforma terreng. Snitt i massetaket viser at det ligg noko sortert materiale over morenemateriale. Midt i avsetninga er eit tjukt, lagdelt siltlag. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse