GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50889
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Erikstad
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To ryggar parallelt med Årdalselva, kan vere resultat av subglasial drenering. Tydelege drenerinsspor langs sidene viser at ryggane delvis er forma av erosjon. Materialet i overflata har morenekarakter, men innheld truleg ein del breelvmateriale. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse