GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50893
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Berghaugane
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale avsett over morene. Bekkane har erodert i massane. Snitt i massetak viser godt sorterte massar under 2 m med noko dårlegare sortert sand, grus og stein. I området rundt er det ein del utvaska materiale som delvis ligg over morenemateriale, og i visse parti er det sortert sand, grus og stein. Massane er korttransporterte. Dalbotnen er dekka av eit tjukt morenelag.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse