GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50895
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Søgnesand
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvmateriale avsett i eit vassnivå inn til hovudisen i Kjøsnesfjorden. Avsetninga er gjennomskoren av store raviner. Materialet er hovudsakleg sand og grus, med dominans av grov sand. Steinane er kanta og kantrunda. Avsetninga er 10-20 m mektig i haugane. Ved Søgnesand er det ein vifteforma avsetning med noko sortert materiale i overflata. Avsetninga er dekt av jordbruk og bygningar.

Bilder
1. Fra nordsiden av Kjøsnesfjorden


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse