GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50897
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Langhaugen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ryggforma avsetning parallelt med elva. Massane er morenemateriale og/eller korttransportert breelvmateriale. Stein og blokk er kanta og kantrunda. Inneheld ein del finstoff. Vidare innover i dalen er det mange store flaumskredvifter, der materialet er noko avrunda og utvaska.

1992: Forekomsten er gjennomskåret av den nye riksvegen. Mye av materialet ble brukt til fyllmasse da veien ble bygd.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse