GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50901
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunde
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elvemateriale avsett i vifteform. Materialet er godt sortert, stein er runda og godt runda. Klakegg (hovudoppgåve, s. 59) kallar avsetninga for ei sandurflate. Det er ingen høgare terrassenivå på flata. Volumet er utrekna til grunnvassnivå. Overflata er dekt av skog og dyrka mark.
200/ I en skredur like sør for forekosmten tar Veidekke ut masser og bygger en stor skredvoll like ved (se foto).

Bilder
1. Sett fra hovedvegen. Uttak i skredur.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse